Gwibdeithiau Fin Nos

6ed, 13eg ac 20fed Awst 2020 Trenau Barbeciw

Ffordd ddymunol iawn i dreulio’r noson ar daith i’r Bala ac yn ôl gyda trên stêm yn gadael Llanuwchllyn am 6:15 yr hwyr.

Arhoswn am farbeciw yn Llangower ac i wylio’r haul yn machlyd dros y llyn.

Llangower sunset from a BBQ train

Ymunwch â ni am wibdaith hyfryd fin nos ar drên stêm ar hyd y rheilffordd gyflawn, gyda stop estynedig wrth y llyn ar y ffordd yn ôl i fwynhau byrgyr ffres neu gi poeth. Gwyliwch yr haul yn machlyd ar draws y llyn – golygfa odidog ar noson glir.

Mae tocynnau ar gyfer y daith trên ar gael ymlaen llaw. Nid yw hyn yn cynnwys cost y bwyd sy’n cael ei archebu ar y diwrnod. (Byrger neu gi poeth gyda salad bach a sôs £5.00, a mae opsiwn llysieuol ar gael hefyd)

Mae diodydd meddal, cwrw a gwin ar gael i’w prynu ar fwrdd y trên ar y teithiau hyn.

Mae’n well archebu ymlaen llaw.

Tocyn Gwibdaith Noson i Oedolion – £ 10.00

Tocyn Gwibdaith Noson i Blant – £ 3.00

Mae’r teithiau yma i gyd yn cychwyn o Lanuwchllyn am 6.15yh

Enjoying the BBQ at Llangower station