Gwibdeithiau Fin Nos

28 Mai 2020 Trenau Tatws wedi Pobi

Tatws wedi pobi wedi’u coginio yn ein ffordd arbennig iawn y tu mewn i flwch mwg yr injan wrth iddi deithio ger y llyn. Byddwn yn stopio ar y ffordd yn ôl i fwynhau’r bwyd, gan gynnwys pwdin.

Jacket Potatoes smokebox styleTocyn Gwibdaith Noson i Oedolion (yn cynnwys £5 am Dysen a Phwdin) – £ 15.00

Tocyn Gwibdaith Noson i Blant – £ 3.00 (yn cynnwys £5 am Dysen a Phwdin) – £8.00

Cliciwch yma i archebu eich tocynnau nawr

Mae’r teithiau yma i gyd yn cychwyn o Lanuwchllyn am 6.15yh


30ain Gorffennaf 2020 Trên Sglod a Cod

Newydd ar gyfer 2020 – Mwynhewch bryd o bysgod a sglodion wrth y llyn. Ymunwch â’r wibdaith arbennig fin nos o Lanuwchllyn am 6:15pm ar gyfer taith ar hyd y lein i’r Bala ac yn ôl. Ar y ffordd yn ôl rydym yn stopio am ein pysgod a sglodion yn Llangower gyda’r opsiwn i’w bwyta ar y trên neu i lawr ger lan y llyn.

Chippy Train Fish and Chips

Mae tocynnau ar gyfer y daith trên ar gael ymlaen llaw. Nid yw hyn yn cynnwys cost y bwyd sy’n cael ei archebu wrth gyrraedd byddwch yn talu amdano wrth ei dderbyn. (Pysgod a Sglodion £7.00, Selsig a Sglodion £4.50, Caws a Nionyn wedi’i Ffrio a Sglodion £4.50)

Mae diodydd meddal, cwrw a gwin ar gael i’w prynu ar fwrdd y trên ar y teithiau hyn.

Mae’n well archebu ymlaen llaw.

Tocyn Gwibdaith Noson i Oedolion – £ 10.00

Tocyn Gwibdaith Noson i Blant – £ 3.00

Cliciwch yma i archebu eich tocynnau nawr

Mae’r teithiau yma i gyd yn cychwyn o Lanuwchllyn am 6.15yh


6ed, 13eg ac 20fed Awst 2020 Trenau Barbeciw

Ffordd ddymunol iawn i dreulio’r noson ar daith i’r Bala ac yn ôl gyda trên stêm yn gadael Llanuwchllyn am 6:15 yr hwyr.

Arhoswn am farbeciw yn Llangower ac i wylio’r haul yn machlyd dros y llyn.

Llangower sunset from a BBQ train

Ymunwch â ni am wibdaith hyfryd fin nos ar drên stêm ar hyd y rheilffordd gyflawn, gyda stop estynedig wrth y llyn ar y ffordd yn ôl i fwynhau byrgyr ffres neu gi poeth. Gwyliwch yr haul yn machlyd ar draws y llyn – golygfa odidog ar noson glir.

Mae tocynnau ar gyfer y daith trên ar gael ymlaen llaw. Nid yw hyn yn cynnwys cost y bwyd sy’n cael ei archebu ar y diwrnod. (Byrger neu gi poeth gyda salad bach a sôs £5.00, a mae opsiwn llysieuol ar gael hefyd)

Mae diodydd meddal, cwrw a gwin ar gael i’w prynu ar fwrdd y trên ar y teithiau hyn.

Mae’n well archebu ymlaen llaw.

Tocyn Gwibdaith Noson i Oedolion – £ 10.00

Tocyn Gwibdaith Noson i Blant – £ 3.00

Cliciwch yma i archebu eich tocynnau nawr

Mae’r teithiau yma i gyd yn cychwyn o Lanuwchllyn am 6.15yh