Teithiau Mîn Nôs

28ain Mai 2020 Tatws trwy’i Crwyn

Tatws wedi eu pobi trwy’i crwyn mewn ffordd arbennig iawn o fewn crombil yr injan tra mae’n teithio rhwng Llanuwchllyn a Bala. Byddwn yn aros ar y ffordd yn ôl i fwynhau’r bwyd, gan gynnwys pwdin.

Jacket Potatoes smokebox style


6ed, 13eg and 20fed Awst 2020 Barbiciw ger y Llyn

Ffordd arbennig iawn o dreulio’r noswaith ar daith dwyffordd tu ôl i injan stêm, yn cychwyn o Lanuwchllyn am 6:15yh.

Arhoswn am farbaciw yn Llangywer tra mae’r haul yn machlyd ar draws y llyn.

Llangower sunset from a BBQ train

Gellir prynu diodydd oer, cwrw a gwin ar y trenau yma.

Rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw.


Mae’r teithiau yma i gyd yn cychwyn o Lanuwchllyn am 6.15yh