Gwibdeithiau Fin Nos

28 Mai 2020 Trenau Tatws wedi Pobi - Wedi ganslo

Tatws wedi pobi wedi'u coginio yn ein ffordd arbennig iawn y tu mewn i flwch mwg yr injan wrth iddi deithio ger y llyn. Byddwn yn stopio ar y ffordd yn ôl i fwynhau'r bwyd, gan gynnwys pwdin.

Jacket Potatoes smokebox styleTocyn Gwibdaith Noson i Oedolion (yn cynnwys £5 am Dysen a Phwdin) - £ 15.00

Tocyn Gwibdaith Noson i Blant - £ 3.00 (yn cynnwys £5 am Dysen a Phwdin) – £8.00

Mae’r teithiau yma i gyd yn cychwyn o Lanuwchllyn am 6.15yh


30ain Gorffennaf 2020 Trên Sglod a Cod

Newydd ar gyfer 2020 - Mwynhewch bryd o bysgod a sglodion wrth y llyn. Ymunwch â'r wibdaith arbennig fin nos o Lanuwchllyn am 6:15pm ar gyfer taith ar hyd y lein i'r Bala ac yn ôl. Ar y ffordd yn ôl rydym yn stopio am ein pysgod a sglodion yn Llangower gyda'r opsiwn i'w bwyta ar y trên neu i lawr ger lan y llyn.

Chippy Train Fish and Chips

Mae tocynnau ar gyfer y daith trên ar gael ymlaen llaw. Nid yw hyn yn cynnwys cost y bwyd sy'n cael ei archebu wrth gyrraedd byddwch yn talu amdano wrth ei dderbyn. (Pysgod a Sglodion £7.00, Selsig a Sglodion £4.50, Caws a Nionyn wedi’i Ffrio a Sglodion £4.50)

Mae diodydd meddal, cwrw a gwin ar gael i'w prynu ar fwrdd y trên ar y teithiau hyn.

Mae'n well archebu ymlaen llaw.

Tocyn Gwibdaith Noson i Oedolion - £ 10.00

Tocyn Gwibdaith Noson i Blant - £ 3.00

Mae’r teithiau yma i gyd yn cychwyn o Lanuwchllyn am 6.15yh

Bookings now OPEN for the Chippy Train.
Use the button below to purchase tickets for this service from our shop


6ed, 13eg ac 20fed Awst 2020 Trenau Barbeciw

Ffordd ddymunol iawn i dreulio'r noson ar daith i’r Bala ac yn ôl gyda trên stêm yn gadael Llanuwchllyn am 6:15 yr hwyr.

Arhoswn am farbeciw yn Llangower ac i wylio’r haul yn machlyd dros y llyn.

Llangower sunset from a BBQ train

Ymunwch â ni am wibdaith hyfryd fin nos ar drên stêm ar hyd y rheilffordd gyflawn, gyda stop estynedig wrth y llyn ar y ffordd yn ôl i fwynhau byrgyr ffres neu gi poeth. Gwyliwch yr haul yn machlyd ar draws y llyn - golygfa odidog ar noson glir.

Mae tocynnau ar gyfer y daith trên ar gael ymlaen llaw. Nid yw hyn yn cynnwys cost y bwyd sy'n cael ei archebu ar y diwrnod. (Byrger neu gi poeth gyda salad bach a sôs £5.00, a mae opsiwn llysieuol ar gael hefyd)

Mae diodydd meddal, cwrw a gwin ar gael i'w prynu ar fwrdd y trên ar y teithiau hyn.

Mae'n well archebu ymlaen llaw.

Tocyn Gwibdaith Noson i Oedolion - £ 10.00

Tocyn Gwibdaith Noson i Blant - £ 3.00

Mae’r teithiau yma i gyd yn cychwyn o Lanuwchllyn am 6.15yh

Enjoying the BBQ at Llangower station