Archebu tocynnau ar-lein

Gellir prynu tocynnau ar gyfer taith ar Reilffordd Llyn Tegid ymlaen llaw trwy ‘Webticketmaster’. Cliciwch ar y tocyn isod i fynd i’n tudalen archebu. Sylwer, bod angen gwneud archebion ar-lein erbyn y diwrnod blaenllaw. Dim ond tocynnau dwyffordd sydd ar gael ymlaen llaw. Os ydych am brynu tocynnau ar y diwrnod teithio, nwu angen tocynau unffordd, prynwch nhw oddiar y gard ar y trên.

Prisiau 2019

Oedolion Dwyffordd £11.50
Oedolion Un Ffordd £7.50
Henoed Dwyffordd £10.50
Plentyn heb oedolyn Dwyffordd £5.50
Plentyn heb oedolyn Un ffordd £3.50
Tocynau Teulu (Dwyffordd)
1 Oedolyn + 1 Plentyn  £13.50
2 Oedolyn + 2 Blentyn £27.00
Pob Plentyn Ychwanegol £3.00
Cŵn (Cŵn Tywys am ddim) £1.00 
Tocynau plant ar gael i blant 3-15 yn gynwysedig, o dan 3 yn teithio am ddim