Croeso i Reilffordd Llyn Tegid  
"Lein Alice a'i ffrindiau"   

Teithio i Reilffordd Llyn Tegid

Llanuwchllyn yw prif-orsaf Rheilffordd Llyn Tegid, wrth pen de-orllewinol y llyn. Mae'r rheilffordd yn rhedeg ar hyd lannau deheuol Llyn Tegid yng Ngogledd Cymru.

Gorsaf Llanuwchllyn

Trowch oddiar yr A494 yn Llanuwchllyn i’r de-orllewin o’r llyn, a dilynwch yr arwyddion brown i’r orsaf. Gallwch barcio wrth ymyl yr yr orsaf. Yna mae man parcio a throi i fyses ar gael (rhaid trefnu o flaen llaw). Defnyddiwch map Google isod i ddarganfod y ffordd i’n prif-orsaf yn Llanuwchllyn.


Gwelwch Rheilffordd Llyn Tegid mewn map mwy

Gwelwch Rheilffordd Llyn Tegid mewn map mwy