Alice the little Welsh engine

 Croeso, welcome to the award winning Bala Lake Railway 
"Home of Alice the Little Welsh Engine"   

Rheilffordd Llyn Tegid – Digwyddiadau Arbennig 2018

Ymweliad Sion Corn – Rhagfyr 8fed a 9fed

Mae Rheilffordd Llyn Tegid yn falch o gyhoeddi fod Sion corn wedi derbyn y gwahoddiad i ymweld  â Llanuwchllyn dydd Sadwrn 8fed a dydd Sul 9fed Rhagfyr 2018.

Ticket to see Santa

Santa visits the Bala Lake Railway  Santa visits the Bala Lake Railway

Bydd trenau yn cael eu tynnu gan ddwy injian stem wedi’w addurno am yr achlysyr. Mae’r holl drenau yn cychwyn o orsaf Llanuwchllyn am siwrne i lawr y lein i grotto Sion Corn lle bydd y plant yn cyfarfod Sion Corn ac yn derbyn eu anrheg.

Mae Sion Corn yn ddwy-ieuthog.

Santa visits the Bala Lake Railway

Cliciwch yma neu ar y tocyn isod i archebu eich tocyn i deithio ar y trên i weld Sion Corn...

Ticket to see Santa

Mae prisiau arbennig i’r trenau Sion Corn
Oedolion (12+ oed) £8.50 - Plant (Oed 1-11) £9.50