Helfa Wyau Pasg

2il i'r 5ed Ebrill 2021

Eich her yw dod o hyd i’r holl Wyau’r Pasg mae’r Gwningen Wen wedi guddio o gwmpas y rheilffordd

Easter Egg Hunt

Ymunwch efo’r hwyl ar Reilffordd Llyn Tegid dros Ŵyl y Pasg. Fedrwch chi ddarganfod bob wy Pasg sydd wedi’w guddio o gwmpas y rheilffordd a’r orsaf i ddatrys y pos?

Mae yna wobr siocled blasus i bob plentyn, ac efallai y cewch gyfarfod y Gwningen Wen.

Mae’r Helfa Wyau Pasg wedi ei gynnwys am ddim efo’ch tocyn trên arferol.

Digon o hwyl a gwobrau blasus i’r plant

NID OES CÔST YCHWANEGOL – PRISIAU TEITHIO ARFEROL YN UNIG

Dydd Gwener 2il tan dydd Llun 5ed Ebrill

Amserlen: glas
Llanuwchllyngad11.0012.50 2.30 4.05
Balacyr11.25 1.15 2.55 4.30
Balagad11.40 1.30 3.10 4.35
Llanuwchllyncyr12.10 2.00 3.40 5.05
All bookings are currently subject to a £20 minimum purchase and tickets must be booked via our online shop.

Dydd Sadwrn 3ydd a Sul 4ydd Ebrill

Amserlen: pincNot
Sept 25/26
Not Mondays
or Jun 12/13
or Sept 25/26
Llanuwchllyngad10.1011.0011.5012.40 1.30 2.20 3.10 4.00 5.20
Balacyr10.3511.2512.15 1.05 1.55 2.45 3.35 4.25 5.45
Balagad10.5011.4012.30 1.20 2.10 3.00 3.50 4.35 5.50
Llanuwchllyncyr11.2512.15 1.05 1.55 2.45 3.35 4.25 5.00 6.20
All bookings are currently subject to a £20 minimum purchase and tickets must be booked via our online shop.