Amserlen

Trenau Yfory

Amserlenglas
Llanuwchllyn11.00, 12.50, 2.30, 4.05
Bala11.40, 1.30, 3.10, 4.35

Edrychwch ar yr Amserlen Llawn

Harddwch Cefn Gwlad Cymru
Mae Rheilffordd Llyn Tegid yn cynnig taith hyfryd o 9 milltir yna ac yn ôl, gan fwyaf ger bron Llyn Tegid a thrwy Barc Cenedlaethol Eryri. Mae ein trenau bach stêm yn rhoi golygfeydd gwych o’r llyn a’r ardal cyfagos, gan gynnwys mynyddoedd Arenig Fawr, Aran Benllyn ac Aran Fawddwy. Ewch i dudalen ‘ Eich Siwrnai ‘ i ddarganfod mwy.

Estyniad Tref Bala

Mae Ymddiriedolaeth Rheilffordd Llyn Tegid yn gobeithio codi £ 2.5 miliwn fel rhan o Brosiect y Ddraig Goch i adeiladu estyniad Rheilffordd Llyn Tegid i Orsaf newydd yn Nhref y Bala.

Helpwch ni nawr trwy ymuno ag Apêl y Ddraig Goch , neu i roddi nawr gan ddefnyddio PayPal Giving (yn agor gwefan allanol).

Digwyddiadau i ddod

Mae’r rheilffordd yn rhedeg digwyddiadau arbennig trwy gydol y flwyddyn, a rhestrir y digwyddiadau a gynhelir isod:

Trenau Barbeciw18 Aws 2022
Dathliadau Hanner Canrif - Gala Stêm27 Aws 2022, 28 Aws 2022, 29 Aws 2022
Bala Model Railway Show24 Med 2022, 25 Med 2022

Rhestr Llawn o Ddigwyddiadau