Amserlen

Trenau Yfory

Amserlenoren
Llanuwchllyn11.30, 1.30, 3.15
Bala12.10, 2.10, 3.50

Edrychwch ar yr Amserlen Llawn

Digwyddiadau i ddod

Mae’r rheilffordd yn rhedeg digwyddiadau arbennig trwy gydol y flwyddyn, a rhestrir y digwyddiadau a gynhelir isod:

Stêm ar y Trac a’r Ffordd 4 Mai 2024, 5 Mai 2024, 6 Mai 2024
Diwrnod Mawr Allan y Tedis (ar gyfer TLC)13 Gor 2024
Diwrnod gyda “Alice Injan Fach o Gymru”27 Gor 2024

Rhestr Llawn o Ddigwyddiadau

Harddwch Cefn Gwlad Cymru
Mae Rheilffordd Llyn Tegid yn cynnig taith hyfryd o 9 milltir yna ac yn ôl, gan fwyaf ger bron Llyn Tegid a thrwy Barc Cenedlaethol Eryri. Mae ein trenau bach stêm yn rhoi golygfeydd gwych o’r llyn a’r ardal cyfagos, gan gynnwys mynyddoedd Arenig Fawr, Aran Benllyn ac Aran Fawddwy. Ewch i dudalen ‘ Eich Siwrnai ‘ i ddarganfod mwy.

Estyniad Tref Bala

Mae Ymddiriedolaeth Rheilffordd Llyn Tegid yn gobeithio codi £ 2.5 miliwn fel rhan o Brosiect y Ddraig Goch i adeiladu estyniad Rheilffordd Llyn Tegid i Orsaf newydd yn Nhref y Bala.

Helpwch ni nawr trwy ymuno ag Apêl y Ddraig Goch , neu i roddi nawr gan ddefnyddio PayPal Giving (yn agor gwefan allanol).

Facebook
Today we are running our Orange timetable with three departures scheduled from Llanuwchllyn.The locomotive hauling our trains is ‘Maid Marian’.Find out more and book tickets on our website at bala-lake-railway.co.uk/Heddiw rydym yn dilyn ein hamserlen Oren gyda thair taith yn gadael o orsaf Llanuwchllyn.Y locomotif fydd yn cludo ein trên heddiw ydy 'Maid Marian'.Am fwy o fanylion ac i archebu tocynnau ewch i’n gwefan bala-lake-railway.co.uk/cy/ ... See MoreSee Less
View on Facebook