Trenau Barbeciw

4ydd, 11eg ac 18fed Awst 2022

Ffordd ddymunol iawn i dreulio'r noson ar daith i’r Bala ac yn ôl gyda trên stêm yn gadael Llanuwchllyn am 6:15 yr hwyr.

Arhoswn am farbeciw yn Llangower ac i wylio’r haul yn machlyd dros y llyn.

Llangower sunset from a BBQ train

Ymunwch â ni am wibdaith hyfryd fin nos ar drên stêm ar hyd y rheilffordd gyflawn, gyda stop estynedig wrth y llyn ar y ffordd yn ôl i fwynhau byrgyr ffres neu gi poeth. Gwyliwch yr haul yn machlyd ar draws y llyn - golygfa odidog ar noson glir.

Mae diodydd meddal, cwrw a gwin ar gael i'w prynu ar fwrdd y trên ar y teithiau hyn.

Mae’r teithiau yma i gyd yn cychwyn o Lanuwchllyn am 6.15yh


Enjoying the BBQ at Llangower station