Trenau Arbennig Barbeciw

1af, 8fed a 15fed Awst 2024, yn gadael Llanuwchllyn am 6.15pm

Ffordd ddymunol iawn o dreulio’r noswaith ar daith dwy ffordd gyda trên stêm.

Ymunwch â ni am daith hwyrnos ar drên stêm i ben draw’r rheilffordd, gydag arhosfan estynedig wrth ymyl y llyn yn Llangower ar y ffordd yn ôl i fwynhau byrgyr ffres neu gi poeth. Gwyliwch yr haul yn machlud dros y llyn – golygfa odidog ar noson glir.

Llangower sunset from a BBQ train

Enjoying the BBQ at Llangower station