Dydd Gwyl Dewi

27ain Chwefror 2022

Ar y 27ain Chwefror dewch i ddathlu Dydd Gwyl Dewi (ychydig yn gynnar) gyda taith ar Reilffordd Llyn Tegid yn rhad ac am ddim i holl drigolion Gogledd Cymru (bydd raid i chi brofi’ch cyfeiriad).

Ac os nad ydych ddigon ffodus i fyw yng Ngogledd Cymru gallwch dal deithio am pris gostyngedig -  Oedolion £8, Plant £2

Mae rhaid archebu tocynnau ar-lein. Defnyddiwch y botymau isod i fynd yn syth i’n system archebu gyda’r codau disgownt yn cael eu hactifadu’n awtomatig:

Neu, os nad ydych yn gallu defnyddio y botwmau uchod, bydd raid i chi ddefnyddio un o’r codau canlynol yn y blwch gyferbyn â ‘Apply Discount Code’:

Os ydych yn byw yng Ngogledd Cymru * : dewisant-22
Unrhyw un arall: stdavid-22

  • Ar ein system docynnau ar-lein:
  • Dewiswch y dyddiad fel 27 Chwefror
  • Dewiswch yr orsaf yr ydych am gychwyn ohoni: Llanuwchllyn neu'r Bala
  • Dewiswch daith yna ac yn ôl i'r Bala neu Lanuwchllyn
  • Dewiswch amserau'r teithiau allan ac yn ôl
  • Rhowch y côd yn y Blwch ‘Apply Discount Code’ cyn i chi ddewis eich tocynnau. Bydd hyn yn dod â'r opsiynau am ddim neu ddisgownt i fyny. Bydd angen i chi nodi'ch côd post cyn y gallwch ddewis y tocynnau am ddim.
  • Gofynnir i chi am brawf o breswylfa (trwydded yrru neu fil cyfleustodau) pan fyddwch yn cysylltu â’r gard. Os na allwch ddarparu prawf eich bod yn byw yng Ngogledd Cymru ni fyddwch yn gallu defnyddio'r tocynnau am ddim a bydd yn rhaid i chi dalu'r prisiau llawn arferol i deithio.

* Diffinnir Gogledd Cymru fel siroedd Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Fflint, Dinbych a Wrecsam, ynghyd â rhannau o Bowys uwchlaw’r llinell rhwng Machynlleth a’r Trallwng.


Amserlen: oren
Llanuwchllyngad11.30 1.30 3.15
Llangower / Llangywairgad11.40 1.40 3.25
Balacyr11.55 1.55 3.40
Balagad12.10 2.10 3.50
Llangower / Llangywairgad12.25 2.25 4.05
Llanuwchllyncyr12.40 2.40 4.15