Rasio’r Trên

4ydd Ebrill 2020

“Rasio’r trên” ond yn wahanol!

Bydd Padlwyr-bwrdd sefyll a cychod yn rasio yn erbyn y trên o un pen i’r llyn i’r llall. Teithiwch ar y trên i ddilyn y râs.

Racing the Train on a paddleboard

Mae’r râs dros 4 milltir ar hyd y llyn ac yn gorffen ym mhen Bala o’r llyn.

Gallwch ddilyn y râs gan deithio ar y trên fydd yn cychwyn o Lanuwchllyn am 5:00 union.

Rydym yn cynnig tocynnau rhatach (Oedolion £4 pob ffordd, Plant £2 pob ffordd) a bydd y trên yn dod yn ôl i Lanuwchllyn ar ddiwedd y râs.

Ymholiadau i gymeryd rhan ar y dŵr (byrddau padlo, canŵs, cychod rhwyfo ayyb) i Green Dragon Activities  http://www.greendragonactivities.co.uk ebost: greendragonactivities@gmail.com

Bydd y trên arbennig yn gadael Llanuwchllyn am 5:00yh, a mae’r trenau cyhoeddus arferol yn rhedeg yn ôl yr amserlen oren, isod.


Amserlen: oren
Llanuwchllyngad11.30 1.20 3.00
Balacyr11.55 1.45 3.25
Balagad12.05 2.00 3.35
Llanuwchllyncyr12.30 2.25 4.00
All bookings are currently subject to a £20 minimum purchase and tickets must be booked via our online shop.