Rasio’r Trên

6ed Ebrill 2019

“Rasio’r trên” ond yn wahanol!

Bydd Padlwyr-bwrdd sefyll a cychod yn rasio yn erbyn y trên ar o un pen i’r llyn i’r llall. Teithiwch ar y trên i ddilyn y râs.

Racing the Train on a paddleboard

Mae’r râs dros 4 milltir ar hyd y llyn ac yn gorffen ym mhen Bala o’r llyn.

Gallwch ddilyn y râs gan deithio ar y trên fydd yn cychwyn o Lanuwchllyn am 5:00 union.

Rydym yn cynnig tocynnau rhatach (Oedolion £4 pob ffordd, Plant £2 pob ffordd) a bydd y trên yn dod yn ôl i Lanuwchllyn ar ddiwedd y râs.

Ymholiadau I gymeryd rhan ar y dŵr (byrddau padlo, canŵs, cychod rhwyfo ayyb) i Green Dragon Activities  http://www.greendragonactivities.co.uk ebost: greendragonactivities@gmail.com

Bydd y trên arbennig yn gadael Llanuwchllyn am 5:00yh, a mae’r trenau cyhoeddus arferol yn rhedeg yn ôl yr amserlen oren, isod.


Amserlen: oren
Llanuwchllyngad11.301.203.00
Llangowergad11.401.303.10
Balacyr11.551.453.25
Balagad12.052.003.35
Llangowergad12.202.153.50
Llanuwchllyncyr12.302.254.00