Rasio’r Trên

23ain Ebrill 2022

“Rasio’r trên” ond yn wahanol!

Bydd Padlwyr-bwrdd sefyll a cychod yn rasio yn erbyn y trên o un pen i’r llyn i’r llall. Teithiwch ar y trên i ddilyn y râs.

Racing the Train on a paddleboard

Mae’r râs dros 4 milltir ar hyd y llyn ac yn gorffen ym mhen Bala o’r llyn.

Gallwch ddilyn y râs gan deithio ar y trên fydd yn cychwyn o Lanuwchllyn am 5:00 union.

Ymholiadau i gymeryd rhan ar y dŵr (byrddau padlo, canŵs, cychod rhwyfo ayyb) i Green Dragon Activities  http://www.greendragonactivities.co.uk ebost: greendragonactivities@gmail.com

Bydd y trên arbennig yn gadael Llanuwchllyn am 5:00yh, a mae’r trenau cyhoeddus arferol yn rhedeg yn ôl yr amserlen oren, isod.


Amserlen: oren
Llanuwchllyngad11.30 1.30 3.15
Llangowergad11.40 1.40 3.25
Balacyr11.55 1.55 3.40
Balagad12.10 2.10 3.50
Llangowergad12.25 2.25 4.05
Llanuwchllyncyr12.40 2.40 4.15
Ar hyn o bryd mae pob archeb yn destun isafswm pryniant o £15 a dylid archebu tocynnau trwy ein siop ar-lein.