Trenau Calan Gaeaf

30ain a 31ain Hydref 2020

Ymunwch â ni am drên gyda’r nos brawychus i ddathlu Calan Gaeaf! Bydd dau wasanaeth arbennig yn rhedeg am 5.15 a 6.30pm o Llanuwchllyn i Glan Llyn lle cewch eich difyrru gan yr ysbrydion a’r ellyllon preswyl. Mae prisiau arbennig yn berthnasol, a mae archeb ar-lein ar gael nawr cliciwch yma neu ar y tocyn ar waelod y dudalen hon.

Amserlen: dduTrenau Calan Gaeaf
Llanuwchllyngad11.30 1.30 3.15 5.15 & 6.30*
Balacyr11.55 1.55 3.40
Balagad12.10 2.10 3.50
Llanuwchllyncyr12.40 2.40 4.15
All bookings are currently subject to a £20 minimum purchase and tickets must be booked via our online shop.
* Will you be brave enough to join us? Special fares apply. Click on the 'Ticket' to book online

 

Rydym yn asesu sut y gallwn ddal i gynnig profiad gwych i chi a chydymffurfio gyda canllawiau Covid-19 ar gyfer ein Trenau Calan Gaeaf a Siôn Corn. Edrychwch yn ôl yma am gyhoeddiadau pellach.