Trenau Sion Corn

7fed a’r 8fed o Ragfyr 2019

Mae Sion Corn wedi derbyn ein galwad i ymweld â Llanuwchllyn  unwaith eto a bydd yma efo ni ar Ddydd Sadwrn yr 7fed  a Dydd Sul y 8fed o Ragfyr 2019.

Bydd y trenau arbennig yn cael eu tynnu gan ddwy injan wedi’w addyrno yn arbennig. Mae’r trenau i gyd yn cychwyn o Lanuwchllyn am siwrne fyr i lawr y lein i groto Sion Corn.

Yna bydd y plant yn cael cyfle i sgwrsio efo Sion Corn ac yn derbyn anrheg priodol.  Bydd yr oedolion yn cael mins pei a gwydriad o sheri neu banad yn Llanuwchllyn.

Rhaid archebu o flaen llaw.

Oedolion (12+) £9.00 – Plentyn (1-11) £10.00 – dan 1 yn £0.00