Teithiau Siôn Corn

10fed a 11eg Rhagfyr 2022

Mae Siôn Corn unwaith eto wedi derbyn ein gwahoddiad i ymweld â Llanuwchllyn ddydd Sadwrn 10fed a dydd Sul 11eg Rhagfyr 2022.

Bydd ein trenau arbennig yn cael eu tynnu gan ddwy o'n injeni stêm, wedi'u haddurno'n arbennig ar gyfer yr achlysur.

Bydd pob trên yn gadael o Orsaf Llanuwchllyn ar daith i lawr y lein i groto Siôn Corn lle bydd y plant yn cwrdd â Siôn Corn ac yn derbyn anrheg. Mae oedolion yn derbyn mins pei a gwydraid o sieri neu ddiod boeth.

Mae’n hanfodol archebu ymlaen llaw a mae prisiau arbennig ar gael.

Bydd y daith gron yn cymryd tua 45 munud.

BYDD LLYFR A PHRISIAU AR-LEIN AR GAEL YN Y FLWYDDYN