Teithiau Siôn Corn

12fed a 13eg Rhagfyr 2020

Mae Siôn Corn unwaith eto wedi derbyn ein gwahoddiad i ymweld â Llanuwchllyn ddydd Sadwrn 12fed a dydd Sul 13eg Rhagfyr 2020.

Bydd ein trenau arbennig yn cael eu tynnu gan ddwy o’n injeni stêm, wedi’u haddurno’n arbennig ar gyfer yr achlysur.

Bydd pob trên yn gadael o Orsaf Llanuwchllyn ar daith i lawr y lein i groto Siôn Corn lle bydd y plant yn cwrdd â Siôn Corn ac yn derbyn anrheg. Mae oedolion yn derbyn mins pei a gwydraid o sieri neu ddiod boeth.

Mae’n hanfodol archebu ymlaen llaw a mae prisiau arbennig ar gael.

Bydd y daith gron yn cymryd tua 45 munud.

 

Rydym yn asesu sut y gallwn ddal i gynnig profiad gwych i chi a chydymffurfio gyda canllawiau Covid-19 ar gyfer ein Trenau Calan Gaeaf a Siôn Corn. Edrychwch yn ôl yma am gyhoeddiadau pellach.