Penwythnos Agored Safle Gorsaf Tref y Bala

13eg i 14eg Mehefin 2020

Dewch i safle newydd gorsaf Tref y Bala y tu ôl i’r Sinema am ddiwrnod agored arbennig i hyrwyddo ein prosiect i ymestyn y rheilffordd i’r dref a theithio ar y trên stêm cyntaf i weithredu yn nhref y Bala ers cau’r orsaf trên mawr wreiddiol yn y 1960’au.

Mae manylion llawn y digwyddiad hwn yn dal i gael eu gweithio allan, ond rydym yn bwriadu gosod trac mesur 2 troedfedd dros dro ar gyfer reidiau y tu ôl i un o’n injeni stêm, ac yn ychwanegol rheilffordd fychan a weithgareddau eraill. Bydd bws hen ffashiwn ar gael i gludo pobl am ddim rhwng yr orsaf bresennol a safle’r orsaf newydd. Mwy o wybodaeth i ddilyn!

Darganfyddwch fwy am y prosiect i ymestyn y rheilffordd ar wefan Ymddiriedolaeth Rheilffordd Llyn Bala


Amserlen: pincNot Mon
or Jun 13/14
Llanuwchllyngad10.1011.0011.5012.40 1.30 2.20 3.10 4.00 5.20*
Balacyr10.3511.2512.15 1.05 1.55 2.45 3.35 4.25 5.45
Balagad10.5011.4012.30 1.20 2.10 3.00 3.50 4.35 5.50*
Llanuwchllyncyr11.2512.15 1.05 1.55 2.45 3.35 4.25 5.00 6.20
All bookings are currently subject to a £20 minimum purchase and tickets must be booked via our online shop.
* Not Mondays or Jun 13/14