Sioe Modelau Trenau Bach (Wedi'w ganslo)

25ain a 26ain Medi 2021 (Wedi'w ganslo)

Os yw rheolau Covid yn caniatáu, cynhelir sioe fodel Great Little Trains 2021 yn Ysgol Godre'r Berwyn yn y Bala ar 25 a 26 Medi 2021. Rydym yn obeithiol erbyn Medi 2021 y bydd rheolau pellhau cymdeithasol wedi cael eu llacio'n ddigonol i'n galluogi i redeg sioe fodel hyfyw a difyr.

Roeddem yn bwriadu cynnwys tua 20-25 o gynlluniau gyda chefnogaeth fasnach, gan ganolbwyntio ar fodelau mesur cul. Y gobaith yw y bydd llawer o'r arddangoswyr sydd i fod i ymddangos yn y sioe 2020 a ganslwyd yn gallu ymuno â ni ar gyfer 2021 (cysylltir ag arddangoswyr yn gynnar yn 2021).

Disgwylir i gynllun Model Rail Magazine “Bala Town”, sy'n cael ei arddangos yn y Ganolfan Dreftadaeth ar hyn o bryd, gael ei arddangos ar ffurf weithredol am y tro cyntaf yn ystod y sioe.

Orielau sioe flaenorol: 2019, 2018.

Amserlen: pincNot
Sept 25/26
Not Mondays
or Jun 12/13
or Sept 25/26
Llanuwchllyngad10.1011.0011.5012.40 1.30 2.20 3.10 4.00 5.20
Llangowergad10.2011.1012.0012.50 1.40 2.30 3.20 4.10 5.30
Balacyr10.3511.2512.15 1.05 1.55 2.45 3.35 4.25 5.45
Balagad10.5011.4012.30 1.20 2.10 3.00 3.50 4.35 5.50
Llangowergad11.1012.0012.50 1.40 2.30 3.20 4.10 4.50 6.05
Llanuwchllyncyr11.2512.15 1.05 1.55 2.45 3.35 4.25 5.00 6.20
Ar hyn o bryd mae pob archeb yn destun isafswm pryniant o £12 a dylid archebu tocynnau trwy ein siop ar-lein.