Santa and Halloween trains 2020

Santa is sad to announce he will be taking a year off from visiting the Bala Lake Railway.  He wants to keep himself and all the mums, dads and children safe so that he is fit and well to do his usual busy rounds on Christmas Day. General Manager David Jones said “It just wouldn’t be the same with Santa meeting everyone at a social distance, and for the health and safety of all he’s decided that the best thing to do this year is to keep himself in the best of health for delivering presents on the big day itself. We’re very sorry to disappoint all his loyal fans”.

The railway has also cancelled their popular Halloween event for similar reasons. Again, we apologise to anyone who will be disappointed to hear this news.


Mae Siôn Corn yn drist iawn i gyhoeddi na fydd yn ymweld â Rheilffordd Llyn Tegid eleni. Mae am gadw ei hun a’r holl famau, tadau a phlant yn ddiogel fel ei fod yn ffit ac yn iach i wneud ei rowndiau prysur arferol dros y Nadolig. Dywedodd y Rheolwr Cyffredinol David Jones “Ni fyddai yr un profiad bod Siôn Corn yn cwrdd â phawb o bellter cymdeithasol, ac er iechyd a diogelwch pawb mae wedi penderfynu mai’r peth gorau i’w wneud eleni yw edrych ar ôl ei iechyd  er mwyn gallu dosbarthu’r anrhegion ar y diwrnod mawr. Mae’n wir ddrwg gennym siomi ei holl gefnogwyr ffyddlon”.

Mae’r rheilffordd hefyd wedi canslo eu digwyddiad Noson Calan Gaeaf poblogaidd am resymau tebyg. Unwaith eto rydym yn ymddiheuro i unrhyw un a fydd yn siomedig o glywed y newyddion hyn.