Public Consultation / Ymgynghoriad Cyhoeddus

Snip of BLR Extension planThe public consultation regarding the extension of the Bala Lake Railway into Bala is currently open and we would love to know what you think. Click here to view copies of the plans and provide us with your feedback.

Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus am yr estyniad i Reilffordd Llyn Tegid ymestyn i dref y Bala ar agor, a byddem wrth ein bodd yn clywed eich barn. Cliciwch yma i weld y cynlluniau ac i nodi eich sylwadau.